Основне информације о катедри за мехатронику и управљање

Катедра за мехатронику и управљање носи овај назив од децембра 2004. године. Тада је, након увођења смера МЕХАТРОНИКА у наставни план Машинског Факултета у Нишу, Катедра за прецизно машинство и аутоматику преименована у Катедру за мехатронику и управљање.

Мехатронички уређаји интегришу сензоре, актуаторе и обраду информација у оквиру механичке конструкције, користећи синергетску интеграцију машинства, електротехнике, електронике и информатике (управљање применом рачунара), па су на Катедри заступљене дисциплине наведених научних области.

Наставници и сарадници Катедре учествују у реализацији наставе у области Мехатронике и управљања:

 • обавезних предмета студијског програма Машинско инжењерство (Електротехника са електроником, Инжењерска графика, Управљање системима) основних академских студија,
 • обавезних предмета студијског програма Инжењерски менаџмент (Информационе технологије 1, Техничка физика, Савремени технички системи) основних академских студија,
 • предмета усмерења Мехатроника и управљање студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија,
 • предмета студијског програма Мехатроника и управљање мастер академских студија,
 • предмета уже научне области Мехатроника и управљање системима студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија,

као и осталих предмета из дисциплина мехатронике и управљања на другим усмерењима и студијским програмима који се реализују на Факултету.

У средишту научног и истраживачког рада чланова Катедре су с једне стране универзалне теме:

 • пројектовање и оптимизација машина и механизама (полужних, завојних, корачних, апериодичних, гипких) и анализа њихових кинематских и динамичких карактеристика, као и управљани механизми (завојни),
 • роботика (хватачи за интерну манипулацију, еластичне роботске структуре, управљање код контактних задатака, робустна роботска визија),
 • развој и конструисање апарата прецизне механике,
 • погонска техника (математичко моделирање динамике опруга као погонских елемената),
 • управљања (конвенционални и неконвенционални динамички модели објеката и процеса, интелигентна урављања, стохастичка управљања, нелинеарни и дискретни САУ),
 • дигитална обрада сигнала (обрада слике, неуро-фази класификатори објеката, рачунарске апликације у реалном времену, аутоматизација производње, рачунарско управљање машинама),

а с друге, развојна научна истраживања у области мехатронике (моделирање мехатроничких система и њихова примена, моделирање кретања гипких механизама).

Поред сарадње са одговарајућим Катедрама на свим српским Универзитетима, Катедра има сталну или периодичну сарадњу с више сличних институција у иностранству.

Посебно плодна је сарадња Катедре са Машинским факултетом Техничког Универзитета Илменау (Немачка), која се одвија у оквиру међуниверзитетског уговора. Успостављена 1971. године као сарадња Катедри за механизме и прецизно машинство, у међувремену је проширена и на друге научне области. Захваљујући овој сарадњи је и основан 1973. године на Машинском факултету смер Прецизног машинства.

И само конципирање и увођење профила Мехатроника и управљање резултат је заједничког пројекта са Машинским факултетом на ТУ Илменау, финансираног од стране Немачке службе за академску размену (ДААД). Остали партнери на овом Пројекту, са којима имамо и даље богату сарадњу, били су:

 • Машински факултет Техничког Универзитета у Будимпешти (Мађарска),
 • Машински и Електротехнички факултет Техничког Универзитета у Софији (Бугарска),
 • Факултет за електротехнику, рачунарство и информатику Универзитета у Марибору (Словенија) и
 • Машински факултет Универзитета “Кирил и Методиј” у Скопју (Македонија).

У научном и образовном процесу Катедра је сарађивала и са:

 • InstitutfürGetriebetechnikundMaschinendynamikderRWTHAachen, BRDeutschland,
 • InstitutfürFestkörpermechanik, FakultätMaschinenwesen, TUDresden, BRDeutschland,
 • Catedra de Organe de Masini si Mecanisme (Department of Mechanisms and Machine Design), Facultatea de mecanica, Universitatea "Politehnica" Timisoara, Romania,
 • Mechanical Engineering Institute, University of Tsukuba, Japan, 
  Mechanical Engineering Institute, University of Tsukuba, Japan, 
  Institut für Automatisierungstechnik (IAT), Universität Bremen, BR Deutschland,
 • University of Exeter, England, UK,
 • FakultätfürMaschinenbau, KarlsruherInstitutfürTechnologie (KIT), BRDeutschland,
 • Faculty of Engineering and Materials Science, The German University in Cairo, Egypt. 

Катедра је организовала више научних конференција из области теорије машина и механизама, прецизног машинства, мехатронике, а суорганизатор је и традиционалне Конференције српске Асоцијације за системе, аутоматско управљање и мерења (САУМ).