Основне информације о катедри за механику

Од оснивања Техничког (1960. године), а потом Машинског факултета у Нишу (1971. године), наставу из групе премета Механике и Отпорности материјала изводилo је особље Катедрe за механику. У периоду од 1974. до 1985. године Катедра је обухватала наставу из Аутоматике и називала се Катедра за механику и аутоматику. Након издвајања групе за аутоматику 1985. године, Катедри је враћен назив под којим је и основана.

Предмети Катедре за механику дају фундаментална теоријска знања на којима су засноване скоро све области студија машинства. Они су категорисани као научно-стручни предмети и обавезни су за све студенте машинства. У основним академским студијама предмети Катедре су:

 • Механика I – Статика - проучава свођење система сила и равнотежу крутих тела,
 • Отпорност материјала - проучава напоне, деформације, чврстоћу и стабилност еластичних тела,
 • Механика II – Кинематика - проучава кретање крутих тела не водећи рачуна о њиховој материјалности,
 • Механика III – Динамика - проучава кретање материјалних објеката под дејством сила и
 • Теорија осцилација- проучава осцилаторно кретање као једно од најважнијих кретања у техничкој пракси.

Последипломске студије из механике су први пут уведене 1970. године на иницијативу проф. Рашковића. Један од смерова на садашњим докторским студијама Машинског факултета у Нишу је Примењена механика.

Из области механике, изборни предмети докторских студија су:

 • Аналитичка механика,
 • Одабрана поглавља из теорије oсцилација,
 • Теорија композитних структура,
 • Теорија еластичости и механика лома,
 • Инжењерски експеримент и апликативни софтвери у механици,
 • Теорија плоча и љуски,
 • Теорија нелинеарних осцилација,
 • Осцилације и стабилност еластичних тела,
 • Стохастички процеси у механичким системима,
 • Осцилације и стабилност композитних плоча и љуски.