Биомехатроника

Основне информације

Код предмета 7411
Шифра предмета MM.1.3-И.1.-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање нових знања из области биомехатронике као синергије области механике, микросистемске технике,информатике и биологије.
Исход предмета Оспособљавање за примену инжењерског концепта и метода за разумевање и решавање проблема у медицини ибиологији.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Биомехтроника134.27 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Поповић Д., Поповић М. Биомедицинска инструментација и мерења Београд, Наука, 1997.
Симоновић Ј., Вуковић Ј., Ристановић Д., Радовановић Р., Попов Д. Биофизика у медицини Медицинска књига, 2001.
Станковић С. Физика људског организма ПМФ Универзитета у Новом Саду, 2006.
Nachtigall W. Bionik - Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwisswnschaftler

Springer Verlag,

1998.

Motion Systems 2001 Collected Short Papers of the Innovationskolleg Bewegungssysteme

Friedrich-Schiller

Universität Jena, Technische Universität Ilmenau

AMAM 2005 Proceedings of the 3rd International Symposium on Adaptive Motion in Animals and Machines Technische Universität Ilmenau


Наставни материјали