Бенчмаркинг

Основне информације

Код предмета 2727
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИНМ-1-4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Стицање знања из области бенчмаркинга у домену домаће и иностране индустрије. Практичне вежбе у области бенчмаркинга.
Исход предмета Примена стеченог знања при анализи различитих појава у пословању предузећа а посебно у области побољшања квалитета производа и пословања у циљу повећања конкурентности предузећа. Студенти би требало да буду оспособљени да самостално или у оквиру тима решавају проблеме у области бенчмаркинга и да на одговарајући начин презентирају резултате свог рада.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Бенчмаркинг303.89 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Сајфет З., Адамовић Ж. Менаџмент бенчмаркинг процес ТФ „Михајло Пупин“ Зрењанин, 2004.


Наставни материјали