Пројектовање

Основне информације

Код предмета 1335
Шифра предмета O.6.1-И.5-3
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 7
Циљ предмета Примена принципа механике и других дисциплина при пројектовању елемената, компонената и сложених машинских система према задатим захтевима.
Исход предмета Студент ће бити способан за синтезу и анализу сложеног машинског система. Стечена знања се могу непосредно применити у пракси.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична  настава

 

pdfКњига предмета - Пројектовање212.38 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Летић Д., CAD машинских елемената и конструкција Компјутер библиотека, Чачак,  2004.
Кузмановић С. Конструисање, обликовање и дизајн, Део 2 Нови Сад, ФТН, 2005.
Ђокић В., Анђелковић Б. Основе конструисања – збирка решених задатака Ниш, 2011.
Ђокић В. Теорија и методе конструисања машинских система Градина, Ниш, 1993.
Танасијевић С., Вулић А. Механички преносници Крагујевац, 2006.
Милтеновић В. Машински елементи-облици, прорачун, примена Машински факултет у Нишу, 2009.
Вулић А. Стандардизација Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш, 2004.


Наставни материјали