Менаџмент технолошким развојем

Основне информације

Код предмета 1346
Шифра предмета O.8.1-И.10-1
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са развојем технологије у појединим цивилизацијским периодима, значајем научно-истраживачког рада, циљевима менаџмента технолошким развојем, методама прогнозирања технолошког развоја, развојном политиком, иновационим пороцесима и трансфером технологије.
Исход предмета Овладавање потребним знањима ради предвиђања праваца и потреба за технолошким развојем у будућности, избора и развоја нових технологија, имплементације конкретних резултата у примени технологије у пракси.
Број часова наставе 30  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент технолошким развојем229.14 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Леви – Јакшић М. Управљање технолошким развојем Научна књига, Београд, 1990.
Леви – Јакшић М. Управљање технологијом и операцијама ЧИГОЈА, Београд, 1999.
Леви – Јакшић М. Управљање технолошким иновацијама ЧИГОЈА, Београд, 1999.
Ристић Д. Технолошки развој АГОРА и Технички факултет „Михајло Пупин“, Београд, 1992.
Ристић Д., Ђурић З., Аџић С Управљање развојем АГОРА и Технички факултет „Михајло Пупин“, Београд, 1993.


Наставни материјали