Европске пословне стратегије

Основне информације

Код предмета 1347
Шифра предмета O.8.1-И.10-2
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Едукација студената у правцу спознаје привредног система као својеврсног амбијента у коме се једна привреда развија, проучавањe економске политике као једног од најзначајнијих подсистема привредног система, уз  упознавањe са појединим мерама и инструментима економске политике и акцијом државе у вези са тим. Такође ће бити разматране кључне привредно-системске одреднице и промене које се могу дешавати, било да су оне радикалне (промена система у целини) или козметичке (промене унутар система). На крају, циљ предмета ће бити и упоредна анализа савремених привредних система у Европи и свету, где ће студенти научити да објасне и класификују различите привредне системе на основу њихових специфичности. Као и основе привредног система и економске политике са посебним нагласком на специфичности истих у Републици Србији.
Исход предмета Владање категоријалним апаратом привредних система и економске политике; коришћење системског приступа; ваљано тумачење употребе инструмената и мера економске политике, као и предвиђање ефеката њиховог деловања; идентификација привредно-системских промена и предвиђање њихових ефеката; критичка анализа економских проблема и детерминанти уз адекватан избор могућих политика за превазилажњење тих проблема.
Број часова наставе 30  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Европске пословне стратегије210.94 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вигњевић Ђорђевић Н., Бојовић П., Јавне финансије – право, институције, системи, политике Финеграф, Београд, 2010.
Бајец Ј., Јоксимовић Љ Савремени привредни системи Економски факултет Београд, 2002.


Наставни материјали