Системи управљања заштитом животне средине

Основне информације

Код предмета 1349
Шифра предмета O.8.2-И.11-2
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање основних знања о концепту одрживог развоја и управљању системима за заштиту животне средине.
Исход предмета Студенти стичу знања за примену принципа одрживог развоја и комплетан увид у методе и технике за сагледавање животне средине на основу чега могу вршити анализу стања, пројектовање система за  заштиту животне средине и њено унапређење.
Број часова наставе 30  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи управљања заштитом животне средине227.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Павловић М. Еколошко инжењерство Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", 2004.
Илић М Управљање чврстим отпадом Институт за испитивање материјала, Београд, 1998.
JergensenS.E.,Halling-SorensenB., NilsenS.N. Handbook of Environmental and Echological Modeling  2003.
RiesenfeldF.C., KohlA.L. Gas Purification Gulf Publishing Company, Houston, 1974.
TchobanoglousG., Burton F. L. (Editor), StenselH. D. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, 2002.


Наставни материјали