Менаџмент у саобраћају и транспорту

Основне информације

Код предмета 1344
Шифра предмета O.7.2-И.7-5
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима, аспектима и специфичностима менаџмента у саобраћају и транспорту.
Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће теоријским поставкама и методама менаџмента у саобраћају и транспорту, тако да ће моћи да разуме значај примене менаџмента  у оквиру стратегије одрживог развоја саобраћаја.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент у саобраћају и транспорту217.17 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вешовић В Менаџмент у саобраћају Саобраћајни факултет Београд, 2008.
Филиповић В., Костић М. Маркетинг – теорија и пракса ФОН Београд, 2005.


Наставни материјали