Техничка логистика (ИБ 6)

Основне информације

Код предмета 1352
Шифра предмета O.6.2-И.6-2
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским и практичним сазнањима из техничке логистике.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из техничке логистикеу предузећима у оквиру набавке, транспорта, претовара, складиштења, производње и дистрибуције робе.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Техничка логистика232.81 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Јевтић В. Техничка логистика, скрипта предавања Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2005.
Цимс Д. Техничка логистика 1, превод књиге Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2005.
Цимс Д. Техничка логистика 2, превод књиге Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2005.
Георгијевић М. Техничка логистика Задужбина Андрејевић, Нови Сад, 2011.


Наставни материјали