Производни процеси (ИБ 6)

Основне информације

Код предмета 1354
Шифра предмета O.6.2-И.6-4
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са основним производним процесима који представљају технолошку основу једног друштва као предуслов за општи привредни раст. Анализом самих производних процеса, неопходних ресурса и међусобне технолошке повезаности стичу се основна знања која су неопходна за њихово управљање и праћење.
Исход предмета Студенти кроз овај предмет добијају основна знања о репрезентативним процесима који су најчешће застуљени у домаћој привреди. Тиме они добијају добру основу за анализу, управљање и праћење било мањег или већег реалног процеса у својој будућој инжењерској пракси.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Производни процеси207.28 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ћосић И., Радаковић Н. Технолошке основе ефективне производње Факултет техничких наука Нови Сад, 2004.
Swift K.G., BookerJ.D. Process Selection, from design to manufacture, second edition Butterworth-Heinemann, 2003.
Калајџић М. Технологија машиноградње Машински факултет у Београду
Стоиљковић В. и др. Интегрисани системи менаџмента CIM College и Машински факултет у Нишу, 2006.


Наставни материјали