Саобраћај и транспорт (ИБ 6)

Основне информације

Код предмета 1355
Шифра предмета O.6.2-И.6-5
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима саобраћаја и транспорта (науке и струке), елементима саобраћајно-транспортних система и тенденцијама развоја савремених саобраћајно-транспортних система у зависности од природно-географских, економских, техничко-технолошких и друштвених фактора.
Исход предмета По завршетку курса сваки студент би требало да буде способан да дефинише појам, карактеристике, специфичности, функције и законитости развоја саобраћаја, опише мултидимензионални, савремени концепт саобраћајног система, његове елементе, подсистеме и чиниоце/ефекте развоја; дефинише и аргументује компаративне предности и слабости различитих видова саобраћаја кроз вредновање перформанси, и  разликује нове концепте саобраћаја и транспорта у земљи, Европи и свету.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Саобраћај и транспорт224.83 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Адамовић М. Увод у саобраћај Саобраћајни факултет Београд, 2003.
Пејчић-Тарле С. Увод у саобраћај и транспорт- практикум Саобраћајни факултет Београд, 2008.
Вукадиновић Р. Експлоатација железница ЖЕЛНИД, Београд, 1998.
RodrigueJean-Paul The geography of transport systems Routledge, 2006.


Наставни материјали