Менаџмент у логистици (ИБ 8)

Основне информације

Код предмета 1357
Шифра предмета O.7.3-И.8-2
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Анализа функција, концепција, метода и поступакаменаџмента пословне и техничке логистике.
Исход предмета Познавање функција, концепција, метода и поступака менаџмента пословне и техничке логистике са којима могу успешно да се анализирају, планирајуи управљају различити логистички системи.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент у логистици228.63 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Машић Б. Стратегијски менаџмент Београд, 1996.
Бањанин М. Маркетинг логистика Београд, 2002.
Секулић В., Крстић Б. Управљање перформансама предузећа Економски факултет у Нишу, 2007.
Георгијевић М. Техничкалогистика ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 2011.
Килибарда М., Зечевић С. Управљање квалитетом у логистици Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 2008.


Наставни материјали