Пројект менаџмент (ИБ 8)

Основне информације

Код предмета 1358
Шифра предмета O.7.3-И.8-3
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Стицање научних и стручних знања из теорије и праксе управљања пројектима неопходних за успешну примену у реализацији разноврсних пројекта и програма. Упознавање и овладавање савременим методама и техникама за управљање пројектима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања пројектима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу на успех пројекта.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пројект менаџмент212.34 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић П. Управљање пројектом ФОН, Београд, 2008.
Kerzner H. Project Management, VIII издaњe John Wiley & Sons, New Jersey, 2003.


Наставни материјали