Енергетски менаџмент (ИБ 9)

Основне информације

Код предмета 1361
Шифра предмета O.7.4-И.9-1
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 7
Циљ предмета Оспособљавања студената за: системско изучавање модерних енергетских система, сагледавање интереса и значаја примене модерних енергетских технологија за индустријско предузеће са аспеката: енергетске ефикасности у процесима трансформације, дистрибуције и коришћењеенергената и финалних видова енергије у енергетским секторима, а нарочито у индустрији и зградарству, сигурности у снабдевању енергијом, еколошких, економских и социолошких услова.
Исход предмета Припрема за овладавање основама енергетског менаџмента, лакше савладавање других, сродних дисциплина и каснија примена у пракси.
Број часова наставе 45  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Енергетскименаџмент172.7 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Република Србија Стратегија развоја енергетике Републике Србиједо 2015 године „Гласник” , Београд 2005.
Министарство енергетике ирударства Закон о енергетици „Сл. гласник РС“, Београд 2011.
Kraushaar J., RistinenR. Energy and Problems of a Technical Society Wiley, 1993.
Schobert H. Energy and Socirty: An Introduction Taylor & Francis, 2002.
Eastop C. Energy Efficiency for Engineers and Technologists Longman Scientific &Technical, NY, USA 1990.
Pathfinder Energy Management Energy Efficiency Office, Dep. of the Env., UK 1997.


Наставни материјали