Ефективност система

Основне информације

Код предмета 1320
Шифра предмета O.4.2-O.14
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 7
Циљ предмета Предмет ефективност система се изучава у циљу добијања основних знања о ефективности као сложеном показатељу ваљаности система у условима изражених захтева у погледу квалитета и супротстављености динамичких промена околине и статичке структуре система.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти су способни да анализирају ефективност техничких система и утичу на повишење ефективности и продуктивности система кроз поуздано вршење функције циља техничких система.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Ефективност система232.55 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милчић Д. Поузданост машинских система Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2005. с.200.
Милчић Д., Мијајловић М. Поузданост машинских система – Збирка решених задатака Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2008. с.220.