Електронско пословање

Основне информације

Код предмета 1328
Шифра предмета O.5.4-O.20
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 5
Циљ предмета Да омогући студентима да упознају концепт електронског пословања, његове предности и могућности примене, са освртом на основне технологије које се користе у електронском пословању.
Исход предмета На крају курса студент ће бити у стању да разуме основне проблеме, могућа решења и правце истраживања у области електронског пословања.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Електронско пословање223.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Станковић М. WWW-WordWideWeb Електронски факултет Ниш, 1997.
Watson R. T., Berthon P., Pitt L. F., Zinkhan G. M. Electronic Commerce: The Strategic Perspective, The Global Text Project Jacobs Foundation, Zurich, Switzerland, 2008. оступно у електронском облику)
Andam,Z. R. E-Commerce and E-Business ©UNDP-APDIP, 2003. http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Businessоступно у електронском облику)


Наставни материјали