Стратегијски менаџмент

Основне информације

Код предмета 1330
Шифра предмета O.6.3-O.22
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 8
Циљ предмета Стицање основних знања из области стратешког менаџмента.
Исход предмета Стечена знања користити у професионалном раду и даљем стручном усавршавању.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Стратегијски менаџмент206 KB


Литература

Аутор Назив Издање
GregoryD. Стратегијски менаџмент: Текст и случајеви Data status, Београд, 2007.
  Скрипте са предавања  


Наставни материјали