Управљање инвестицијама

Основне информације

Код предмета 1339
Шифра предмета O.7.5-O.25
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање основних знања из области управљања инвестицијама.
Исход предмета Стечена знања користити у професионалном раду и даљем стручном усавршавању.
Број часова наставе 30  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање инвестицијама206.36 KB


Литература

Аутор Назив Издање
James V. H. Oснови финансијског менаџмента Data status, Београд, 2007.
  Скрипте са предавања  


Наставни материјали