Управљање ризиком

Основне информације

Код предмета 1365
Шифра предмета O.8.3-O.26
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања за овладавање вештинама преиспитивања постојећег стања пословног система у производном или услужном сектору, планирања, процене и управљања ризицима над пословним процесом.
Исход предмета Оспособити  студенте  за разумевање и  самостално  препознавање критичне тачке у пословном процесу, опасности и претње, те да изради детаљан план процене ризика, изврши процену ризика и на основу добијених резултата предложи корективне мере за спречавање или смањење ризика.
Број часова наставе 30  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање ризиком220.36 KB


Литература

Аутор Назив Издање
  Приручник за процену ризика Европска агенција за безбедност и здравље на раду,OSHA.Europa.eu


Наставни материјали