Основе конструисања

Основне информације

Код предмета 6302
Шифра предмета Б.5.2-И.4-1
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области основа конструисања за практичну примену у различитим областима машинске струке.
Исход предмета Студент се оспособљава да одреди напонско и деформационо стање у структурним елементима машинског система, да изврши њихово димензионисање као и да изврши прорачун века трајања структурних елемената.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основе конструисања231.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
С. Јовичић Основи конструисања Машински факултет, Крагујевац, 2002.
В. Ђокић, Б. Анђелковић Основе конструисања – збирка решених задатака Машински факултет Ниш, Ниш, 2011


Наставни материјали