Заварене машинске конструкције

Основне информације

Код предмета 6330
Шифра предмета Б.6.3-И.9-1
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основама технологије заваривања, основама конструисања и типичним завареним машинским конструкцијама.
Исход предмета Студент стиче основна теоријска и практична знања о конструисању и настајању заварених машинских конструкција које се најчешће користе у индустрији.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Заварене машинске конструкције200.34 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мирослав Мијајловић, Бобан Анђелковић Ауторизована предавања Скрипта, презентације, видео клипови, збирка важећих стандарда, материјали преузети са Интернета, итд., 2013.
Перовић Зоран Заварене конструкције МФ Подгорица, 2002.


Наставни материјали