Технологија заваривања

Основне информације

Код предмета 6415
Шифра предмета Б.7.5-И. 13-1
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основама технологије заваривања, конвенционалним и неконвенционалним поступцима заваривања, избор одговарајућег поступка заваривања и параметара заваривања за различите типове спојева и положај заваривања а сагласно материјалима који се заварују. Предмет изучава теоријску и практичну примену технологије заваривања.
Исход предмета Студент поседује основна теоријска и практична знања о конвенционалним и неконвенционалним поступцима заваривања и њиховој примени на материјалима који се најчешће користе у индустрији.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Технологија заваривања193.53 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мирослав М. Мијајловић Ауторизована предавања скрипта, презентације, видео клипови, збирка важећих стандарда, материјали преузети са Интернета итд.
 Јовановић, В. Лазић Практикум гасног (GPZ) и аргонског (TIG) заваривања Крагујевац, 2011.
Милорад Јовановић Практикум REL и MAG/MIG заваривања Крагујевац, 2008.
Бранко Лукић Заваривање цевовода 2011.
Миомир Вукићевић
Заваривање гасним поступком Краљево, 2007.