Поузданост машинских система

Основне информације

Код предмета 6425
Шифра предмета Б.7.6-И.14-1
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области поузданости машинских система и стварање могућности за практичну примену тих знања у свим активностима будућих машинских инжењера где је то неопходно.
Исход предмета

Поред стицања основних знања из теорије поузданости, студент који положи овај предмет биће у стању да:

  • користи већи број теоријских модела расподела континуалне случајне променљиве;
  • одреди показатеље исправног рада и моделира поузданост елемената машинских система на основу статистичког скупа података о времену рада до отказа;
  • формира блок-дијаграм поузданости сложеног система и одреди поузданост система у функцији од поузданости саставних елемената и врши прорачуне елемената на бази поузданости.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета -Поузданост машинских система225.56 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милчић Д. Поузданост машинских система Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2005. с.200
Милчић Д., Мијајловић М Поузданост машинских система – Збирка решених задатака Универзитет у Нишу - Машински факултет, Ниш, 2008. с.220.


Наставни материјал