Пројектовање машинских система

Основне информације

Код предмета 6450
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-2
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Стицање знања о методологији и процесима систематског пројектовања одређених типова машина, уређаја, машинских постројења и дугих техничких система
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће способан да самостално конструише и пројектује одређене машинске системе.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Пројектовање машинских система104.93 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мирослава Николић Технологија прераде дувана Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет у Земуну, 2004.
Вељић М. Технолошки процеси механизоване пољопривреде МФ, Београд, 1997
Цветковић, Д. С. Бука и Вибрације Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, 2012.
  Каталози произвођача машина/уређаја  


Наставни материјал