Квалитет заварених конструкциија

Основне информације

Код предмета 6461
Шифра предмета Б.8.3 -И.17-2
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима и правилима за остваривање, одржавање и побољшање квалитета заварених конструкција.
Исход предмета Студент поседује основна теоријска и практична знања о конструисању и настајању заварених машинских конструкција које се најчешће користе у индустрији.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Квалитет заварених конструкција107.44 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мирослав М. Мијајловић Ауторизована предавања (скрипта, презентације, видео клипови, збирка важећих стандарда, материјали преузети са Интернета итд.) 2013.
Duane Miller Ensuring Weld Quality in Structural Applications 2008.


Наставни материјали