Међународни пројектни менаџмент

Основне информације

Код предмета 7302
Шифра предмета MK.1.2-О.2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама међународног пројектног менаџмента и способности самосталног креативног реаговања у променљивим условима пројектног окружења.
Исход предмета

Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања међународним пројектима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да

утичу на успех пројекта.

Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Међународни пројектни менаџмент116.25 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Duncan W. R А guide to the project management body of knowledge

Project Management Institute Four

Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073-3299 USA

Јовановић, П. Управљање пројектом – Project management

Висока школа за пројектни манаџмент,

Београд, 2012.Наставни материјали