НУ обрадни системи

Основне информације

Код предмета 7102
Шифра предмета MП.1.2-О.2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање са конструкцијама, компонентама и радом нумерички управљаних обрадних система -НУ (CNC) различитих намена, мерних машина, индустријских робота и манипулатора. Упознавање сафлексибилним производним системима и рачунарски интегрисаним погонима.
Исход предмета

Познавање НУ система, планирање њихове употребе и технологије рада као самосталне целине и у

оквиру производних система.

Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - НУ обрадни системи132.88 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M.Maнић, Д.Спaсић Нумeрички упрaвљaнe мaшинe MФ Ниш, 1999.
P. Smid CNC Programing Handbook Industrial Press, 2003.
J. Valentino, J. Goldenberg Introduction to CNC Prentice Hall, 2003.
M. P. Groover Automation, Production Systems, and Comptered-Integrated Manufacturing 2001.
S. Kalpakijan Manufacturing, Engineering and Technology Illinois Institute of Technology, 2003.
M. Fitzpatrick Machining and CNC Technology Mc. Graw Hill, 2005.
Пoткoњaк В. Рoбoтикa Бeoгрaд, 1995.


Наставни материјали