Напредна примена МКЕ

Основне информације

Код предмета 7111
Шифра предмета MП.1.3-И.1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања из области анализе структура које се одликују изразито нелинеарним

понашањем или су изложене дејству сложених оптерећења механичке и термичке природе.

Исход предмета

Да упозна студенте са техникама за:

  • примену метода коначних елемената (МКЕ) у напонској анализи структура које се одликујунелинеарним карактеристикама материјала и геометрије, као и променљивим условима контакта(производи од гуме и полимера, аутомобилски пнеуматик и сл.),
  • вршење динамичке анализе структура у стационарном стању и прелазним режимима,
  • симулацију простирања топлоте унутар структура у прелазним режимима,
  • вршење спрегнуте структурно-термичке анализе,
  • анализу напонског стања у структурама, у области пластичности.

Да оспособи студенте за самосталну примену наведених техника.

Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Напредна примена МКЕ136.41 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Cook R.D. Finite Element Modeling for Stress Analysis, Изабрана поглавља

John Wiley and Sons,

inc., 1995.

NAFEMS Introduction to non-linear finite element analysis Glasgow, 2000


Наставни материјали