Интегрисани информациони системи

Основне информације

Код предмета 7112
Шифра предмета MП.1.3-И.1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Потпуно разумевање користи, приступа, процеса, метода и савремених технологија за интеграцију информационих система и процесну организацију предузећа
Исход предмета Студенти су оспособљени за самостални развој архитектуре високог нивоа интегрисаног пословног информационог система и за самосталну израду модела процеса и њихову симулацију, применом коришћених алата.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Интегрисани информациони системи111.88 KB


Литература

Аутор Назив Издање
  Управљање производним процесима ауторизована предавања
  Интегрисани информациони системи ауторизована предавања
Manuel Laguna and Johan Marklund Business Process Modeling, Simulation and Design

Pearson Prentice Hall,

New Jersey, 2005.

Mathias Weske Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures Springer, 2007


Наставни материјали