Технологије ојачавања површина

Основне информације

Код предмета 7113
Шифра предмета MП.1.3-И.1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са поступцима формирања превлака на металним површинама и поступцима ојачавања површинског слоја метала.
Исход предмета Познавање могућности промене својстава површинских слојева метала у циљу побољшања њихових радних карактеристика.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Технологије ојачавања површина106.73 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић, М., и други Машински материјали, Машински факултет Крагујевац, 2003.
Schumann H., превод на српски: Видојевић, Н. и др. Metallographie Завод за издавање уџбеника СРС, Београд 1965.
Видојевић Н. Термичка обрада метала Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1973


Наставни материјали