Машине алатке

Основне информације

Код предмета 7114
Шифра предмета MП.1.3-И.1-4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ је да студенти стекну теоријска и практичне основе, о принципима и карактеристикама алатних машина
Исход предмета Студенти стичу знања о алатним машинама које им је потребно за избор, експлоатацију и одржавање
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Машине алатке111.49 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Поповић П. Машине за обраду деформисањем 1. део Машински факултет Крагујевац, 2003.
Поповић П., Темељковски Д. Машине за обраду деформисањем 2. део Завод за издавање уџбеника СРС, Београд 1965.
Павловић А Машине за обраду резањем Машински факултет у Нишу


Наставни материјали