Машине и алати за прераду полимера

Основне информације

Код предмета 7122
Шифра предмета MП.1.4-И.2-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Циљ је да студенти стекну теоријска и практична знања из области конструисања алата за прераду полимера.

Посебан нагласак на CAD алата за прераду полимера. Израда техничке документације. Упознавање студената са структуром и фукцијама машина за прераду полимара.

Исход предмета Студенти стичу знања из конструисања алата за прераду полимера, као и функционисању машина за прераду полимера.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Машине и алати за прераду полимера107.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мирослав Нађ Термопластичне масе, прерада поступком ињекционог прешања Загреб, 1978.
  Калуп-средишњи елемент производне линије за прераду полимера, други колоквијум о конструкцијској примени и преради полимера Загреб, 1980.
Бранислав Вукадиновић Алати за пластичне масе Техничка књига, Београд, 1975.
Власта Eлес-Љубић

Термопластичне масе-Основне карактеристике материјала конструкцијске и технолошке

упуте

Љубљана, 1971.
Богдан Рапајић Прерада пластичних маса екструдирањем Београд


Наставни материјали