Стручна пракса М - пит

Основне информације

Код предмета 7131
Шифра предмета MП.1.5-O.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 4
Циљ предмета
  • Оспособљавање студента за примену стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Производно – информационе технологије у пракси
  • Оспособљавање студената за примену техничких прописа и стандарда
  • Стицање практичних искустава током боравка студента у изабраној установи – предузећу
  • Препознавање области пословања и пословних активности изабране установе – предузећа уско везаних за област Производно – информационе технологије
Исход предмета Овладавање потребним практичним знањима и вештинама за реализовање практичних проблема у области Производно – информационих технологија
Број часова наставе 60

 

pdfКњига предмета - Стручна пракса М80.25 KB