Рачунарски системи за управљање и надзор у производњи

Основне информације

Код предмета 7141
Шифра предмета MП.2.1-О.4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Оспособљавање студената за анализу и синтезу дигиталног управљања и надзора производним процесима и дана основу задатих услова, према утврђеној форми напише програм за одговарајућу врсту управљања, извршитестирање на припремњеном моделу или машини и уреди програмску документацију
Исход предмета Стицање знања о рачунарским системима за управљање и надзор производних процеса.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКеига предмета - Рачунарски системи за управљање и надзор у производњи139.88 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Стojиљкoвић, В. Блaгojeвић Oснoви тeхникe дигитaлнoг упрaвљaњa aутoризoвaнa прeдaвaњa
M. Стojиљкoвић Лoгичкa синтeзa упрaвљaњa MФ, 2002.
K. Urbanski, R. Woitowitz Digitaltechnik Wissenschaftsverlag, Mannheim, Leipzig, Wein, Zürich,2003.
Groover M. P. Automation, Production Systems and Comptered-Integrated Manufacturing 2001.
  Industrila Automation The IDC Engineers & Ventus Publishing ApS, 2012.


Наставни материјали