Анализа и симулација биомеханичких система

Основне информације

Код предмета 7163
Шифра предмета MП.2.3-И.4-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Упознавање студената са могућностима употребе савремених програмских алата за напонску анализу применом МКЕ као и кинематску и динамичку симулацију понашања биомеханичких система и протетичких помагала.

Оспособљавање студената за самосталну примену усвојених техника.

Исход предмета

Студент познаје различите технике за вршење симулације механичког понашања биомеханичких система.

Студент је способан да изабере и примени адекватне технике у сврху подршке планирању и вршењу оперативних захвата или процене здравственог стања пацијента. Студент је оспособљен за рад у истраживачким установама или предузећима која пружају научно-технолошку подршку медицинским установама.

Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Анализа и симулација биомеханичких система131.46 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Cerrolaza, M. Doblare, G. Martinez, B. Calvo Computational Bioengineering: Current Trends And Application Imperial College Press
David Moratal Finite Element Analysis edited by David Moratal, Sciyo
  Изабрани научни радови  


Наставни материјали