Алати за обраду деформисањем

Основне информације

Код предмета 7164
Шифра предмета MП.2.3-И.4-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области конструисања алата за обраду деформисањем уз помоћ рачунара. За све алате и њихове саставне делове даје се детаљна функциона и димензиона анализа, као и прорачун свих делова (примена одговарајућих апликативних програма).
Исход предмета Студенти су оспособљени за самостално конструисања алата за обраду деформисањем, уз помоћ рачунара, као и за израду комплетне техничке документације за израду алата.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Алати за обраду деформисањем106.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Бинко Мусафија Обрада метала пластичном деформацијом Сарасјево, 1980.
В. Стоиљковић Теорија обраде деформисањем 1986.
В.П. Романовскиј Справочник па халоднај штамповке 1975


Наставни материјали