Завршни (мастер) рад - пит

Основне информације

Код предмета 7171
Шифра предмета MП.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Производно-информационе технологије при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научнихметода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате
  • истраживања широј јавности
  • Оспособљавање студента за наставак образовања