Системи одлучивања у саобраћају и транспорту

Основне информације

Код предмета 7511
Шифра предмета MС.1.3-И.1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Основни циљ предмета је оспособљавање студената за моделирање и анализу одлучивања у сложеним саобраћајним и транспортним системима. Предмет припрема студенте за развој и примену интерактивних рачунарских система којима се побољшава квалитет одлука.
Исход предмета Сваки студент ће се оспособити за: анализу одлучивања у саобраћајним и транспортним системима, одређивање типа модела и развој Система за подршку одлучивању, упоређивање варијанти методама вишекритеријумског рангирања, вршење вишекритеријумске оптимизације у саобраћајним и транспортним системима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи одлучивања у саобраћају и транспорту330.95 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Teodorović D., Vukadinović K.

Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks

Approach

Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 1998.
Крчeвинaц С., Чaнгaлoвић M., Вуjчић В., Maртић M. И Вуjoшeвић M. Oпeрaциoнa истрaживaњa 1 Фaкултeт oргaнизaциoних нaукa, Бeoгрaд, 2006.
R.K. Ahuja, M.M.H. Seref, W.L. Winston Developing Spreadsheet-Based Decision Support Systems

Dynamic

Ideas, 2007.

Hwang C.L., Yoon K.P. Multiple Attribute Decision Making Springer-Verlang, 1981


Наставни материјали