Мехатронички системи у саобраћају и транспорту

Основне информације

Код предмета 7513
Шифра предмета MС.1.3-И.1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са принципима функционисања мехатроничких система, са посебним нагласком на мехатроничке системе који представљају незаобилазну опрему која код савремених возила и при организацији саобраћаја и транспорта утиче на безбедност, енергетску ефикасност, еколошке аспекте и конфор.
Исход предмета Стицање теоријских и практичних знања о принципима функционисања мехатроничких система као опреме која се користи код савремених моторних возила и организације саобраћаја и транспорта. Оспособљавање кроз практичну наставу за идентификацију параметара примењених мехатроничких система у циљу обезбеђења њихове оптималне функције при различитим условима коришћења.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Мехатронички системи у саобраћају и транспорту335.89 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Editorial Modern Automotive Technology - Fundamentals, service, diagnostics Europa Verlag, 2006.
Пoпoвић Г. Teхникa мoтoрних вoзилa Impressum, Зaгрeб, 2004.
Bosch R. Automotive Handbook (Bosch) Bentley Publishers; 2012.
Halderman J. Automotive Technology: Principles, Diagnosis, and Service Prentice Hall, 2011.


Наставни материјали