Управљање одржавањем - стил

Основне информације

Код предмета 7561
Шифра предмета MС.2.3-И. 4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање теоријских и практичних знања из области управљања процесом одржавања
Исход предмета Спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање одржавањем350.42 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Васић Б. Управљање одржавањем ОМО-одржавање машина и опреме, Београд 1997.
Matyas K. (превод Јевтић В.)

Taschenbuch Instandhaltungslogistik (Логистика одржавања техничких

система)

Hanser 2005. (Превод у оквиру TEMPUS 17019 пројекта), Ниш 2006
Милосављевић П. Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma

Библиотека Dissertatio,

Задужбина Андрејевић, Београд, 2007

Минић С., Арсенић Ж. Модели одржавања техничких система Војна књига, Београд 1998.


Наставни материјали