Логистичке симулације

Основне информације

Код предмета 7562
Шифра предмета MС.2.3-И. 4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним сазнањим из логистичких симулација
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из логистичких симулација
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Логистичке симулације366.89 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maquardt H.-G. Simulacije logističkih transportnih sistema, prevod predavanja TU Dresden, Mašinski fakultet Niš, 2004.
Зрнић Ђ., Савић Д. Симулација процеса унутрашњег транспорта Машински факултет у Београду, Београд, 1987.
Зрнић Ђ., Петровић Д. Стохастички процеси у транспорту Машински факултет у Београду, Београд, 1994.
  AutoMod, user manual  


Наставни материјали