Оптимизација конструкција транспортних машина и возила

Основне информације

Код предмета 7563
Шифра предмета MС.2.3-И. 4-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је да се студенти упознају са рачунарским концепцијама и технологијама за генерисање посебних – оптималних својстава објеката и конструкција у саобраћајној и транспортној техници.
Исход предмета Студенти стичу практична знање и вештине којим могу израдити напредан производ са нарочитим својствима. То су модели оптималног дизајна, лаких конструкција, FEM анализе техничких својстава производа. Познавање савремених рачунарских алата за оптимизацију модела, стандардима и техникама генерисања производа. Исход је стварање стручњака, високог квалитета са способношћу ефикасног дизајна применом рачунарских технологија.
Број часова наставе 30 предавања. 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Оптимизација конструкција транспортних машина и возила346.98 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић М. Теорија пројектовања конструкција рачунаром Машински факултет Ниш 1994.
Јовановић М., Јовановић Ј. CAD-FEA Praktikum Универзитет Црне Горе, 2000.
  Design Sensitivity and Optimisation MSC Nastran 2004 – Упутство за рад
Bаthе К.Ј, Finite Element Procedures in engineering analysis Prentice Hall, 1982.
Singiresu R. Engineering Optimisation: Theory and Practice Wiley Interscience 1996.


Наставни материјали