Транспортне технологије

Основне информације

Код предмета 2730
Шифра предмета M.1.1-ОМ.ТЛМ-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са најважнијим карактеристикама технологија транспорта у свим видовима и гранама саобраћаја, као и о технологијама унутрашњег (индустријског) транспорта.
Исход предмета Студенти стичу основна знања из теорије савремених технологија транспорта, која ће им омогућити квалитетно решавање транспортних проблема у пракси и избор оптималних технологија транспорта.
Број часова наставе 30предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Транспортне технологије318.63 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Перишић Р. Савремене технологије транспорта 1 Саобраћајни факултет Београд, 1985.
Перишић Р. Савремене технологије транспорта 2 Саобраћајни факултет Београд, 1989.
Мијајловић Р., Маринковић З., Јовановић М Дизалице Градина Ниш, 1982.
Симеон Oкa Цевни транспорт флуида и чврстих материјала Саобраћајни факултет Београд 1988.
Н.Барац Менаџмент ланаца снабдевања Економски факултет Ниш, 2005
Christian Lippolt Системи складиштења и дистрибуције Машински факултет Ниш, 2004
Владић Ј. Транспортна и претоварна средства и уређаји Факултет техничких наука Нови Сад, 2005.
Георгијевић М Регална складишта Факултет техничких наука Нови Сад, 1995.


Наставни материјали