Транспортни токови

Основне информације

Код предмета 2731
Шифра предмета M.1.2-ОМ.ТЛМ-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран да се студенти у области инжињерског менаџмента упознају са теоријскиммоделима кретања материјала, робе и путника у производним и услужним системима.
Исход предмета Студенти стичу знања којим математички (стохастички) моделирају базне техничке системе који обезбеђују кретања материјала. Моделирање се изводи са аспекта случајних процеса и представља калуп за опис техничкихсистема којима се симулирају транспортни процеси. Тиме су студенти оспособљени да одреде потребне ресурсеи елементе планирања за одвијање инжењерских активности у транспорту.
Број часова наставе 30предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Транспортни токови346.77 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Arnold D. Materijalflusslehre - Токови материјала, превод књиге TEMPUS CD JEP 17019
Arnold D

Tранспортни токови материјала - задаци са решењима за вежбе, превод ауторизованих вежби IFL

Karlsruhe

TEMPUS CD JEP 17019
Junemann R., Schmidt T. Materijalflus systeme – Systemtechnische, 2. Auflage Springer, 1999.
Wagner B., Enzler S.,

Material Flow Management – Improving Cost Efficiency and Environmental

Performance

Springer 2005.


Наставни материјали