Транспортне машине и системи

Основне информације

Код предмета 2734
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ТЛМ-1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета је конципиран да се студенти упознају са машинама за транспорт материјала и робе у производним и услужним системима. Коначан циљ је да студент упозна главне техничке системе транспорта.
Исход предмета Студенти стичу знања којима могу да селектују транспортне системе, познају машине које су део тих система, способни су да одреде састав транспортних система (машине) за одвијање активности у транспорту. Предмет је општеобразовни, информативног карактера и отвара приступ транспортним технологијама.
Број часова наставе 30предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Транспортне машине и системи322.39 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мијајловић Р., Маринковић З., Јовановић М Дизалице – основе Градина, Ниш, 1994.
Владић Ј. Транспортна и претоварна средства и уређаји Факултет техничких наука, Нови Сад, 2005.
Георгијевић М Регална складишта Факултет техничких наука, Нови Сад, 1995.
Јаношевић Д., Пројектовање мобилних машина Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2006.
Тошић С. Лифтови Машински факултет, Београд, 2004.
Јевтић В. Транспортне машине са непрекидним начином рада Машински факултет, Ниш, 1994.
Мијајловић Р., Маринковић З., Јовановић М. Практикум из транспортних уређаја Машински факултет, Ниш, 1988


Наставни материјали