Системи складиштења и дистрибуције

Основне информације

Код предмета 2736
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ТЛМ-1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним сазнањима из складиштења, комисионирања и дистрибуције робе.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из складиштења и дистрибуције робе. Примена знања у планирању, пројектовању, управљању и одржавању складишта, дистрибутивних центара и слободних зона.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи складиштења и дистрибуције349.13 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вукићевић С. Складишта Превинг, Београд, 1994
Георгијевић М. Регална складишта Факултет техничких наука, Нови Сад, 1995.
Зечевић С. Робни терминали и робно-транспортни центри Саобраћајни факултет, Београд, 2006.
Lippolt C. Системи складиштења и дистрибуције, превод, Машински факултет Ниш, Ниш, 2005.
Arnold D Токови материјала (област: Складиштење и комисионирање), превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2004,
Martin H. Планирања логистичких система – примери планирања складишта, превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2005.


Наставни материјали