Логистичке симулације

Основне информације

Код предмета 2738
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ТЛМ-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран да се студенти у области инжињерског менаџмента упознају са принципимаматематичког моделирања и симулације токова кретања материјала у производним и другим системима.
Исход предмета Студенти раполажу знањем којим симулирају техничке системе процеса кретања материјала у привредним системима сааспекта случаних процеса. Тиме су оспособљени да рачунарски моделирају инжењерске системе и симулирају њихов рад.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Логистичке симулације330.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maquardt H.-G. Симулације логистичких транспортних система, превод предавања

ТУ Дресден, Машински

факултет Ниш, 2004.

Зрнић Ђ., Савић Д Симулација процеса унутрашњег транспорта Машински факултет у Београду, Београд, 1987.
3. Зрнић Ђ., Петровић Д., Стохастички процеси у транспорту Машински факултет у Београду, Београд, 1994.
  AutoMod, корисничко упутство 2004. Машински факултет Ниш


Наставни материјали