Управљање људским ресурсима у предузетничком окружењу

Основне информације

Код предмета 2759
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ИРП-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, управљања људским ресурсима на пројекту и способности самосталног урављања људским ресурсима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања људским ресурсима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу на управљање људским ресурсима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање људским ресурсима у пред окр338.17 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Armstrong M A Handbook of Human Resource Management Practice (10th ed.) London: Kogan Page. 2006.
Towers D. Human Resource Management essays
The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.) Personnel Management Columbia University Press. 2001.
Encyclopеdia Britannica (kl ed.) Personnel administration is also frequently called personnel management, industrial relations, employee relations
Golding N Strategic Human Resource Management in Beardwell J., Claydon T., Human Resource Management A Contemporary Approach, FT Prentice Hall. 2010.
Storey J. What is strategic HRM? in Storey J., Human Resource Management: A Critical Text Thompson. 2007.
Paauwe J., HRM and Performance: Achievement, Methodological Issues and Prospects Journal of Management Studies
Pfeffer J. Competitive advantage through people Harvard Business School Press


Наставни материјали