Упутство за стручну праксу

Сва упутства за обављање стручне праксе као и  израду дневника стручне праксе можете наћи на следећем линку:

Упутство за стручну праксу